iv77.png

Tu di sad kostela plače, 
Tu sam sritan bija,
Tu još živi kuća moja, 
Tu je kuću moj did gradija,
Tu je miris vriska i kadulje, 
Tu je miris moga djetinjstva,
Tu je cili moj svit ‘spa,
Tu mi svaki kamen pričat zna,
Tu su moji heroji,
Tu je moj dom, i loza našeg simena,
Tu je zemlja Primorčeva imena.